Rus

Personlige beretninger

Rus

avhengighetens paradokser

Avhengighet har fulgt Trond Nergaard Bjerke gjennom store deler av livet. Det startet med farens hjemmebrent, og utviklet seg til et ukontrollerbart konsum som ledet til tosifrede innleggelser, elektrosjokkterapi og medisinering. Men Bjerke er mer enn rusavhengighet og mentale lidelser. Han er en fremstående akademiker innen samfunnsvitenskap, forskningsleder for rusklinikken på Universitetet i Nord-Norge og privat er han gift og har tre barn. I denne boken undersøker han årsakene og de komplekse fenomenene rundt avhengighet. Bjerke henter kunnskap fra flere disipliner som psykologi, filosofi og skjønnlitteraturen, og han diskuterer det han oppfatter som begrensninger i de vitenskapelige forklaringene rundt avhengighet. Ved å sette personlige erfaringer og livshistorie i en større kulturell og historisk sammenheng, bringer Bjerke inn det eksistensielle og allmennmenneskelige, og viser hvordan avhengighet kan si noe om sårbarhet, verdighet og overlevelse. Omtalen er utarbeidet av BS.
ForfatterTrond Nergaard Bjerke
Utgitt2021

Mer fra Trond Nergaard Bjerke

    Andre har også lånt