Sult

Sult

mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er fellesbetegnelse på ulike psykiske helseplager der pasientens forhold til mat er det sentrale. For mange er de det vanskelig å skjønne kompleksiteten i disse helseplagene, og det jobbes kontinuerlig med finne gode behandlingsformer. I denne boken redegjør forfatterne for en mentaliseringsbasert tilnærming som faglig modell. Mentalisering tar sikte på å øve opp evnen til å få innsikt om andre og forstå oss selv og de forholdene vi er en del av. Den terapeutiske tilnærmingen er å være i aktiv dialog med pasienten, gjennom å innta en ikke-vitende nysgjerrig og leken holdning. Boken gir praktiske råd til hvordan man kan anvende mentaliseringsbasert terapi som behandlingsform for spiseforstyrrelser. Omtalen er utarbeidet av BS.

Mer fra Finn Skårderud

    Andre har også lånt