How to argue with a racist

How to argue with a racist

history, science, race and reality

Denne boka gir et overblikk over den nåværende vitenskapelige forståelsen av rase, opphav og genetikk. På grunnlag av nyere forskning argumenterer boka mot ideen om at enkelte folkegrupper er biologisk underlegne andre. Selv om forfatteren bruker ordet «rase», er han tydelig på at dette ikke er vitenskapelig terminologi, men en sosial konstruksjon. Boka tar også for seg et historisk blikk på rase og rasismens opprinnelse. Gjennom vitenskapshistorie, evolusjon og sosiologi ser forfatteren med et kritisk blikk på både åpenlys og skjult rasisme og de stereotypiene enkelte kan sitte inne med uten å være klar over det selv. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.
ForfatterAdam Rutherford
Utgitt2020