Årsaken

Biografi

Årsaken

en antydning

Denne boken utgjør annen del av den femdelte selvbiografiske beretningen somman stiftet bekjentskap med i fjorårets "Et barn". Historien føres videre i denne boken, og forfatteren tar et oppgjør med Salzburg og sin skoletid der.Fortellingen er fortettet, og den varsler et senere oppgjør med Østerrike. Boken er en mellomeuropeisk parafrase over et tema som man i Norge kjenner godt: erindringer om "byen ingen forlater uten å ha fått merker av den". (Forhåndsomtale utkommer i mars).
ForfatterThomas Bernhard
Utgitt1996

Mer fra Thomas Bernhard

    Andre har også lånt