Den levende erfaring

Den levende erfaring

en studie i samisk kunnskapstradisjon

Boken handler om hvordan kunnskap lagres, formidles og holdes levende i fortellinger, med fokus på samisk kunnskapstradisjon. Forfatteren ser på fortellinger som tradisjonens grunntekster. Den samiske erfaringverdenen diskuteres ut fra kulturfaglige, dybdepsykologiske og kunnskapsteoretiske synsvinkler. Forfatteren presenterer et stort empirisk materiale og tar leseren med inn i et år med reindrift ved hjelp av bilder og illustrasjoner. Boken vil være særlig aktuell for studenter i psykologi, teologi, helse – og sosialfag, lærer – og førskolelærerutdanningene og til dem som tar videreutdanning i psykisk helse.
ForfatterJens-Ivar Nergård
Utgitt2006

Mer fra Jens-Ivar Nergård

    Andre har også lånt