Jorda rundt på to dager

Jorda rundt på to dager

mikrobielle turister på avveie

Artikler om økologiske problemer koblet til den globale spredningen av mkrober
RedaktørEystein Skjerve
Utgitt1999