Mørke

Mørke

stjerner, redsel og fem netter på Finse

Er mørket ein avgrensa ressurs i Noreg i dag? To tredelar av alle nordmenn bur slik at dei ikkje kan sjå mjølkevegen, grunna kunstig lys frå gatelykter, skjermar og utelys. Kva slags følgjer har dette for menneske, dyr og alt som lever her? I denne boka reiser Siri Sandberg aleine til fjells for å konfrontere si eiga mørkeredsle. Betraktningane ho gjer seg på reisa, går i dialog med ei anna kvinne si dagbok frå 1934, skriven da ei viss Christiane Ritter overvintra i ei fangsthytte på Svalbard. Sandberg fortel kva som skjer i kroppane våre når det blir natt, om søvn, stjerner og andre himmelfenomen. Kanskje er mangelen på mørket mykje nifsare enn mørket sjølv? Omtalen er utarbeidd av BS.
ForfatterSigri Sandberg
Utgitt2019

Mer fra Sigri Sandberg

    Andre har også lånt