Familielæring og andre modeller innenfor flerkulturell opplæring

Familielæring og andre modeller innenfor flerkulturell opplæring

I Norge er familielæring et forholdsvis nytt pedagogisk område. Denne boken tar for seg ulike tilnærminger til flerkulturell pedagogisk praksis, deriblant nye arbeidsmåter innenfor det migrasjonspedagogiske området. Artikkelforfatterne har fokus på at minoritetsbefolkningen er ressurser i fellesskapet, og at barn, elever og voksne bidrar til utvikling hos andre. Det diskuteres også hvilken kompetanse som er nødvendig, og forfatterne viser hvordan en høgskole møter den pedagogiske utfordringen familielæring. Denne boka henvender seg blant annet til lærerstudenter, lærere, skoleledere og bibliotekarer.
RedaktørerAn-Magritt HaugeSigrun Aamodt
Utgitt2008