Mors døtre

Roman

Mors døtre

roman. 1 av 3

Norges behandling av urfolk og minoriteter er ikke noe lyst kapittel i historien vår. Til langt utpå 1950-tallet ble samiske og kvenske barn sendt til internatskoler langt fra hjemsted og familie. Der ble de tvunget til å snakke et språk som var fremmed for dem, og de levde under forhold som ofte var kalde og brutale. Denne romanen handler om fem søsken i denne situasjonen, og leseren følger dem fra barndom til voksenliv. Fortellingen tiltar i 30-årene, et sted i Nord-Norge. Omtalen er utarbeidet av BS.

Mer fra Ellen Thorsdalen

    Andre har også lånt