Anbefales
Homoflokar
3 i Deichman liker denne

Essay

Homoflokar

Som transperson og homofil, har Kristin Fridtun stått i ei særstilling til å kunne sjå og peike ut ei urovekkjande tendens i Noreg frå dei seinaste åra. For berre nokre tiår sida blei homofile straffa og innlagde på psykiatriske sjukehus for «behandling» under svært tvilsame metodar. No smykkar mange tidlegare motstandarar seg med ei nyvunne homovenlegheit. Fridtun meiner at dei er påfallande interesserte i å nytte si eiga toleranse for å markere skilje mellom «oss» og «dei» - nordmenn og framandkulturelle. I Noreg likar vi å tenkje på oss sjølve som homovenlege. Men kva inneber denne toleransen eigentleg i praksis? Kristin Fridtun er forfattar og filolog. Boka er ein del av serien Norsk røyndom. Omtalen er utarbeidd av BS.
ForfatterKristin Fridtun
Utgitt2018
Inngår i serieNorsk røyndom

«Korleis har synet på homofile og skeive endra seg dei siste tiåra?»

Ei fin lita bok om homofili og skeivheit. Fridtun ser på korleis det norske samfunnet har endra seg når "homotoleransen" har gått opp, og korleis det har blitt ei kløft mellom tolerante og ikkje-tolerante. Hen spør kvifor det framleis finst eit skille mellom hetero og ikkje-hetero og om "homotoleransen" kan vere ein del av problemet.

Passer for deg som ...

vil lese noko i høve 50-årsjubileet for avskaffinga av paragraf 213

JonasJonasDeichman

Mer fra Kristin Fridtun

    Andre har også lånt