Vita activa

Vita activa

det virksomme liv

Christian Janss. Orig.tit.: Vita activa oder Vom tätigen Leben. (Pax Palimpsest ; 11 ) ISBN 82-530-1750-2 Dette er filosofen Hannah Arendts hovedverk fra 1958. Her gir hun en histor-isk lyse av forholdet mellom det aktive livets tre komponenter: arbeid, pro-duksjon og handling. Arbeidet bidrar til å opprettholde livet. Tilvirkning er menneskets aktivitet innenfor en tingverden. Først med handlingen oppstården politiske sfære. Politikken er grunnlagt på et mangfold av oppfatninger og meninger. Debatt og diskusjon innenfor et offentlig forum utgjør poli- tikkens sanne vesen. Forsvinner pluralismen i det offentlige livet, så for- svinner politikken - og med den betingelsene for menneskelig frihet. Arendtsanalyse er fremdeles aktuell. Forord ved Arne J. Vetlesen. Har litt.liste.