Betre død enn homofil

Personlige beretninger

Betre død enn homofil

å vere kristen og homo

I denne boka fortel Arnfinn Nordbø si historie. Han kom ut av skapet som homofil i det norske bedehusmiljøet og skapte sterke reaksjonar. Boka handlar om å vekse opp i ein stor og trygg familie, om meiningheita, om forkynning, om skyldkjensle og sterk fordømming. Han opplevde å miste det nære forholdet til familien sin, omgangskretsen og det kristne miljøet. I forordet skriv han: ”Boka vil forhåpentlegvis gi eit godt innblikk i korleis konservative kristne generelt ser på homofili. Eg vil også prøve å gi ei teologisk grunngiving for kvifor eg meiner homofil kjærleik ikkje er synd.”
ForfatterArnfinn Nordbø
Utgitt2009

Mer fra Arnfinn Nordbø

    Andre har også lånt