Å endres gjennom smerte

Å endres gjennom smerte

historier om posttraumatisk vekst

«Å endres gjennom smerte» er en bok om muligheter for endring, modning og vekst etter livsomveltende hendelser. Vi møter alle på vanskeligheter og smertelige erfaringer, men noen opplever uventet et så kraftfullt skjelv at hverdagen legges i grus. I denne boken forteller syv personer om sitt eksistensielle jordskjelv og gjenoppbyggingen etterpå. I tillegg beskriver psykologene Gertrud Sofie Hafstad og Johan Siqveland hvordan posttraumatisk vekst kan arte seg. Boka er rettet mot mennesker i krise og deres sosiale nettverk, i tillegg til frivillige hjelpere, helse- og annet fagpersonell. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.