Godfoten

Selvbiografier

Godfoten

samhandling - veien til suksess : Nils Arne Eggen ; i samarbeid med Sverre M. Nyrønning

For å utføre store prestasjoner og løse kompliserte problemer må man skape en kultur der den positive viljen til samarbeid kommer innenfra, med lyst og humør. Med utgangspunkt i sitt kjære Rosenborg har Nils Arne Eggen skrevet en høyst personlig bok om sin egen og klubbens utvikling. Han gir ros og ris til ulike lederformer og understrekerbetydningen av at også lederne har nærhet til produktet. Her er mye kunnskap å hente for ledere i bedrifter, organisasjoner og selvsagt fotballag, ja, for alle som vil vite mer om hvordan man skal nå et felles mål. Samtidig får leseren møte en fargerik personlighet, som kan fortelle gode historier fra et eventyrlig fotball-liv. Illustrert. Forhåndsomtale. 1999.