Skeive linjer i norsk historie

Skeive linjer i norsk historie

frå norrøn tid til idag

Dette er den første samla oppsummeringa av historia til skeive i Noreg. Skeiv eller LHBTI omfattar seksualitetar, kjønnsuttrykk og samliv som bryt med dei etablerte normene. Sentrale spørsmål i boka er korleis brot med normer for kjønn og seksualitet har blitt oppfatta og behandla gjennom åra, og kva årsaksforklaringar som har vore dominerande. Korleis skal vi tolke at det er få spor etter skeive i eldre kjeldemateriale? Korleis har nyare likestillingspolitikk påverka skeive sine rettar og levekår? Kvar står kampen for rettar i dag? Hanne Marie Johansen er førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking på Universitetet i Bergen og førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Omtalen er utarbeidd av BS.
ForfatterHanne Marie Johansen
Utgitt2019

Mer fra Hanne Marie Johansen

    Andre har også lånt