90 år under rent norsk orlogsflagg

90 år under rent norsk orlogsflagg

ill. ISBN 82-514-0483-5 I denne boken foreligger for første gang en komplett oversikt over Den norske marines flåte gjennom 150 år. Forfatteren tar utgangspunkt i flåten slik den var ved unionsoppløsningen i 1905, med fartøyer som skrev seg så langt tilbake som 1856, og følger så den norske flåten helt fram til januar 1995. Fartøyene er katalogisert etter klasse og omtales i kronologiskrekkefølge. Her er tekniske data, historikk og båtenes rolle i kamp og i fredstid. Har skipsregister og kilde/litteraturliste. Format: 21.5x30.3 cm.
ForfatterMarius Thomassen
Utgitt1995