Praktisk selvmordsforebygging

Praktisk selvmordsforebygging

Det er ikke mulig å forhindre alle selvmord, men man kan bidra til at færre dør, og at flere får et godt liv. Denne boka handler om forekomsten av og risikofaktorer for selvmord, vurdering av selvmordsfare og tiltak som kan iverksettes for å hjelpe pasienter, pårørende og behandlere. Den har egne kapitler om selvmordsatferd blant barn, eldre og pasienter med fysiske sykdommer. Boken henvender seg særlig til leger, psykologer, sykepleiere og andre helse- og sosialarbeidere i tillegg til ansatte i ambulanse-, politi- og brannetatene. omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.
RedaktørerErlend HemØivind Ekeberg
Utgitt2016

Andre har også lånt