Narrespillet

Roman • Science fiction

Narrespillet

Mange har stiftet bekjentskap med dyremorferne - ungdommene som har fått evnen til å skape seg om til et hvilket som helst dyr de kommer i kontakt med. Evnen ble gitt dem av den døende andalitten Elfangor, en prins fra et annet solsystem, for at de skulle redde verden fra de onde jerkene. I denne boken har to av dyremorfene klart å få kontakt med andalittenes hjemplanet. Men kampen er langt fra over. Visser To har ankommet jorda, og han er ikke fornøyd med tingenes tilstand.

Mer fra Animorphs

    Mer fra Katherine Applegate (psevd for Alida E. Young)

      Andre har også lånt