Samisk kunst- og kulturhistorie

Samisk kunst- og kulturhistorie

Innholdet i denne boken er tilpasset læreplanen i studieretning for formgivingsfag på VK1 duodji (samisk håndverk). Boken tar for seg en rekke emner som til sammen gir et innblikk i den særegne kulturarven samene forvalter, med hovedvekt på nordsamiske forhold. Her kan man lese om samisk mytologi og om dagens kunstneriske uttrykk i joik og bilder. Det fortelles om gamle bosetningsområder og byggemåter, og et eget kapittel tar for seg klesskikker, med beskrivelse av utforming, tilvirkning og regionale særpreg. Duodji, samisk håndverk, omfatter både myk og hard sløyd, og her er beskrivelse både av gammelt og nytt kunsthåndverk og kunst. Andre nordlige urbefolkninger og deres fellestrekk med samene er med, og siste kapittel tar for seg samiske organisasjoner og deres arbeid. Rikt illustrert med historiske og moderne fotografier, samt tegninger. Har spørsmålsdel og litteraturliste.
ForfattereFrode TveteråsTrude Arntsen
Utgitt2002

Mer fra Frode Tveterås

    Andre har også lånt