Etter selvmordet

Etter selvmordet

veien videre

Denne boka henvender seg til de etterlatte etter et selvmord. De som står igjen er gjerne fulle av spørsmål og tanker etter at en som sto dem nær valgte å ta sitt eget liv. De får ytre seg i denne boka med alle sine blandede følelser og varierte tanker. Boka kan også fungere som en veileder og ressurs for helsepersonell og andre hjelpere som har behov for støtte og veiledning.

Mer fra Kari Dyregrov

    Andre har også lånt