Farvel, Rune

Bildebok

Farvel, Rune

Biletbok. Rune og Sara er samde om å gifte seg med kvarandre, førebels leikar dei i lag kvar dag. Ein dag finn Sara bestevenen liggjande i dammen med andletet ned i vatnet. Rune er død, og Sara skal aldri meir få sjå han att. Denne ufattelege sanninga må ho læra seg å leva med. Eit gjennomtenkt ordval og ei klar uttrykksform får fram både kjensler og fakta om eit vanskeleg tema. Forfattaren syner innsikt og varme i si forteljing. Ho skildrar med varsemd og innleving slik at lesaren får forståing for det som skjer. Bileta har ein medviten fargebruk som understrekar det sentrale. Akvarellane får fram dei vare stemningane og gir eit inntrykk av at alt er verkeleg, slik det kan opplevast ved eit dødsfall. Skildringane av andletsdraga til Sara speglar av det sorgarbeidet jenta strir med. Bileta gir ein uvanleg intensitet til handlinga i boka, og dei kan fortelja historia åleine. Første gong utgitt i 1986. Nynorsk tekst. Kol.ill. [28] s. Ib. 2005. (Annoteringen er utarbeidet av Statens Bibliotektilsyns rådgivende utvalg for barne- og ungdomslitteratur).
ForfatterMarit Kaldhol
IllustratørWenche Øyen

Mer fra Marit Kaldhol

    Andre har også lånt