Også det uforsonlige finnes

Dikt

Også det uforsonlige finnes

dikt

Diktsamlingen rommer alt fra korte vers til lengre dikt, aforismer og essayistiske tekster. Diktene kretser om sykdom, ensomhet og sorg, sammenbrudd og uvirkelighet, men også vennskap, samhørighet og gleden over det kreative språkets muligheter. Dette er Anne Helene Guddals første bok.
ForfatterAnne Helene Guddal
Utgitt2014