Når mat blir en besettelse

Når mat blir en besettelse

få bukt med overspisingen

Under.: få bukt med overspisingen. Det fins mange, og særlig mange kvinner, som har et problematisk forhold til mat. Forfatteren har i en årrekke arrangert kurset "Mat & følelser" for kvinner som overspiser. Hun mener at et overdrevent matinntak henger sammen med ubearbeidede følelser, og boken handler derfor ikke om slanking, men om å bli klar over årsakene til at man overspiser. Boken presenterer også en del teknikker som gjør at en får kontroll over maten slik at man kan skape en frihet fra spisetvang og slankepress. Målet er at du skal få makt over din egen kropp, kroppen skal ikke ha makt over deg. Hun tar blant annet opp temaer som mangel på bekreftelse, kroppsfiksering og selvfølelse og viser gjennom eksempler hvordan man kan ta fatt i problemene. Ellen Anker-Nilssen er psykiatrisk sykepleier med hovedfag i spesialpedagogikk på temaet kvinner som overspiser. Litteraturliste.
ForfatterEllen Anker-Nilssen
Utgitt2003

Mer fra Ellen Anker-Nilssen

    Andre har også lånt