Skoletjenesten

Foto: Andrew Ebrahim (Creative Commons)

Få biblioteket inn i klasserommet.

Ansatte ved grunnskolene i Oslo, offentlige spesialskoler, og voksenopplæringssentra kan bestille bøker og annet materiell fra Skoletjenesten.


Disse bibliotekene har "Skoletjenesten"