Sosial møteplass

Frivillig-kafé

Bli med i et inkluderende miljø på Furuset!

Bli med i et inkluderende miljø på Furuset!
Torsdag 16. mai 2024
11:30 - 13:00

Kafeen er et samlingssted som drives av vår ansatt Jamil og andre frivillige. Dette er et rom hvor folk fra lokalsamfunnet kan møtes, sosialiseres og bygge forbindelser. Her skal vi dyrke en følelse av tilhørighet og felleskapsånd. Kafeen skal også tilby informasjon knyttet til lokale ressurser, bibliotekstilbud, samfunnsinitiativer og andre sosiale tjenester. Kafeen er åpen for alle medlemmer av samfunnet som ønsker å bli del av frivillighet.

Frivilligkafe tilbyr lette forfriskninger.

Kontakt oss for mer informasjon: afi.afgun@bal.oslo.kommune.no

Arrangeres av Fubiak