Å miste et barn

SiriSiriDeichman
Bøker som kan påvirke sorgprosessen.
I denne listen finner du bøker som omhandler det å miste et barn. Noen av bøkene er skrevet fra et faglig perspektiv, mens andre er personlige beretninger skrevet av foreldre som har opplevd det katastrofale tapet det er å miste et barn. Flere av bøkene handler om spedbarnsdød, og hvordan man sørger over et barn som man aldri fikk bli kjent med.