Eksistensialisme

KarolineKarolineDeichman
og eksistensfilosofi
Eksistensialisme brukes som regel om filosofien til Sartre (1905-1980) og kretsen rundt ham. Eksistensfilosofi derimot brukes generelt om filosofer som beveger seg innenfor samme tematiske landskap som for eksempel undersøkelser av frihet, angst, lidelse og erkjennelse av døden. De legger mindre vekt på erkjennelsesteori, logikk og naturfilosofi. Søren Kierkegaard (1813–1855) regnes som eksistensfilosofiens far. Andre sentrale eksistensfilosofer er Simone de Beauvoir (1908–1986) og Friedrich Nietzsche (1844-1900).