Future Library / Framtidsbiblioteket - et kunstprosjekt

NoraNoraDeichman
Bli kjent med forfattere som skriver for framtiden.
Hvordan ser verden ut om 100 år? Kunstprosjektet Future Library forener framtid, litteratur og miljø. I Nordmarka vokser 1000 trær som i 2114 vil bli til trykte bøker. Hvert år frem til det vil en etablert forfatter levere en tekst til prosjektet. Teksten får ingen lese før prosjektet avsluttes. Bli kjent med forfatterne som hittil er med i Framtidsbiblioteket.