Tekst møter bilde

GuroGuroDeichman
Oppdag bøker med fabelaktige ekfraser.
"Ekfrase" kommer av gresk og kan defineres som en verbal beskrivelse av et visuelt kunstverk, fiktivt eller ekte. Sammen med den som betrakter kunstverket i teksten får vi gjerne et nytt syn på kunstverket. Kanskje ekfrasen også forteller oss noe om teksten vi leser? Her får du et knippe tips til romaner og dikt hvor tekst møter bilde.