Velferdsstaten i krise?

Ka
KariDeichman
Det norske (og nordiske) velferdssamfunnet i krise?
Vi har kanskje verdas best fungerande velferdssamfunn -eller er det fare for at det forvitrar? Skjønnlitteraturen fangar opp trender i eit tidleg stadium..