Carl Deichman-samlingen

Vår gamle samling har ca. 21.000 bøker og manuskripter

Opprinnelsen til dagens bibliotek er en samling på ca. 6000 bøker som var eid av kanselliråd og boksamler Carl Deichman (ca. 1705-1780). Han testamenterte både boksamlingen sin og flere gjenstander til offentlig bruk, og i 1785 åpnet Det Deichmanske Bibliothek for publikum. På slutten av 1700-tallet og utover på 1800-tallet økte samlingen ytterligere og i dag består hele den gamle boksamlingen av ca. 21.000 bøker.


Historien vår

Portrett av Carl Deichman. Foto: Ingvild Brekke Myklebust.

”Mine bøger og mineralier med videre, som findes anført i en af mig selv skrevet catalogo, og som befrygtelig ei vilde udbringes til noge synderligt, naar de skulde sælges ved Auction, sjenker jeg til et publik Brug i Christiania [...]"

Teksten er hentet fra Carl Deichmans testamentet av 28. februar 1780. Han mente det var for ille at ikke Christiania hadde et offentligt bibliotek, og ville derfor gi hele sin boksamling på 6000 bind til offentlig bruk i Christiania. De 2000 riksdalene skulle bidra til forøkelse og opprettholdelse av samlingen. Men, hvem var egentlig denne Carl Deichman?

Litteratur

Ønsker du å lese mer om Deichmans historie finner du noen lesetips her:

Samlingene

Spesialbibliotekar Astrid Werner blant de gamle samlingene.

Spesialbibliotekar Astrid Werner blant de gamle samlingene. - Foto: Frank Michaelsen.

I dag består De gamle samlingene egentlig av fem ulike samlinger. Under finner du litt informasjon om de ulike samlingene våre og lenker til trykte kataloger der det finnes. Har du spørsmål knyttet til samlingene finner du lenke til vårt kontaktskjema lengre ned.

Carl Deichman-samlingen

Testamentarisk gave gitt av Carl Deichman. Består av ca. 6000 bøker, kart og manuskripter. Emnene strekker seg bredt, men gjenspeiler Deichman selv og hans samtid.

Den mest kjente, og eldste boken, er Aslak Bolts bibel. En håndskrevet bibel fra ca. år 1250.

Uekte Deichman

Etter at biblioteket åpnet i 1785 ble det gitt flere gaver til Deichman-samlingen. Blant giverne finner vi Johan Frederik Bartholin, Severin Løvenskiold (Carls nevø), Maren Juel og Jacob Nicolai Wilse.

Bøkene er satt sammen til én større samling. Samlingen er per i dag ikke søkbar.

Siegwart Petersen-samlingen

Dette er en samling på ca. 9000 bind gitt som en gave fra kjøpmann Carl Schwensen (1816-1890). Han hadde kjøpt samlingen av Siegwart Blumenthal Petersens (1788-1865) enke i 1882 og gav den så videre til Oslo kommune under forutsetningen av at samlingen skulle oppstilles for seg og at den ikke skulle lånes ut.

Samlingen dekker emner innen historie, teologi, filologi, mytologi, folkloristikk med mer, og har en betydelig samling norrøn litteratur.

Samlingen er søkbar i trykket katalog hos Nasjonalbiblioteket.

Holberg-samlingen

I 1900 ble det kjøpt inn en større privat Holberg-samling fra Danmark. Denne ble supplert i årene som fulgte, og er i dag en tilnærmet komplett samling av Holberg-litteratur.

Stjernesamlingen

Stjernesamlingen er en samling på 1500 førsteutgaver fra 1800 og 1900-tallet. Først og fremst norske, men også noen skandinaviske. Disse er samlet av bibliotekarene selv. Samlingen er foreløpig ikke søkbar.

Norges dokumentarv

Breviarium Nidrosiense

Breviarium Nidrosiense - Breviarium Nidrosiene. Foto: Ole Skimmeland.

Norges dokumentarv er en liste med dokumenter som er særs betydningsfulle for vår historie og vår felles hukommelse. Norges dokumentarv er en del av UNESCOs Memory of the World-register.

I Carl Deichman-samlingen oppbevares et eksemplar av Breviarium Nidrosiense som har fått plass i Norges dokumentarv.

Brevarium Nidrosiene er en samling bønner og instrukser til bruk for geistlige i Nidaros bispedømme. Den er sammen med Missale Nidrosiense de første trykte bøkene initiert fra Norge. Det finnes totalt tre eksemplarer av Brevarium i Norge i dag.

Besøke Carl Deichman-samlingen

Bøkene i De gamle samlingene står i lukket magasin med et tilstøtende studierom som kan benyttes etter avtale. Fortrinnsvis mandag - fredag: 09-15.

NB: På grunn av ferieavvikling vil det ikke være mulig å besøke de gamle samlingene i juli måned.

Alle forespørsler vedrørende den gamle samlingen gjøres via vårt kontaktskjema. Merk gjerne meldingen med "De gamle samlingene".

Reglement
 • Store vesker og kofferter må ikke tas med inn. Vesker, PC-vesker og yttertøy kan ikke oppbevares ved arbeidsbordet i studierommet.
 • Kremer, mat, drikke og annet som kan skade materialet skal ikke tas med.
 • Egne bøker kan ikke benyttes på arbeidsbordet, men det er tillatt med en notatbok og laptop.
 • Kun blyant kan brukes som skriveredskap.
 • Låner skal ha rene, tørre hender når materialet skal benyttes. Ansatt kan eventuelt pålegge bruk av hansker.
 • Materialet skal behandles varsomt og med respekt. Ikke legg armer, hender, utstyr eller lignende på materialet. Det må heller ikke benyttes som skriveunderlag.
 • En ansatt vil alltid være tilstede i studierommet. Det er tillatt med maksimalt 2 lånere i studierommet samtidig
 • Fotografering uten blitz med mobiltelefon er tillatt under tilsyn av ansatt. Profesjonell avfotografering kan avtales og gjennomføres etter instruks fra ansatt. Ikke alt materialet vil kunne fotograferes. Bruk av blitz tillates vanligvis ikke. Låner må stille med fotograf. Reprostativ kan lånes. 
 • Brukeren er selv ansvarlig for klarering av opphavsrett for eventuell videre bruk og publisering.
 • OBS: Rommet har lavt oksygeninnhold og sammenhengende opphold bør begrenses til 1 time.
Vi tilbyr
 • Å hente frem materiale i forkant av besøket.
 • Digitalisere bilder etter avtale.
Vi har dessverre ikke mulighet til å:
 • Lese gjennom litteratur/manuskripter eller oversette materiale
 • Gi adgang til samlingen

Disse bibliotekene har "Carl Deichman-samlingen"