Kunst og utstillinger

Foto: Istvan Virag/Kunstdok

Opplev kunst og utstillinger i Deichman Bjørvika.

Kunst og utstillinger har gjennom Deichman Bjørvikas temporære kunstprogram flyttet inn i biblioteket og er gjort tilgjengelig for alle. En rekke lokale, nasjonale og enkelte internasjonale kunstnere er samlet i Deichman Bjørvika hvor deres kunst har tatt plass blant bokhyllene. Vi håper utstillingene kan gi publikum små pauser fra hverdagen fylt med kunstneriske opplevelser, refleksjon og fascinasjon.

Utstillingene går gjennom hele biblioteket og inviterer både store og små til å oppleve kunst på deres egne premisser.

Utstillingene ved Deichman Bjørvika er kuratert av utstillingsansvarlig Erik Kaspartu. De fleste verkene er laget stedsspesifikt eller tilrettelagt for Deichman Bjørvika


0,07 m³ (2023)

Foto: Tor S. Ulstein/Kunstdok

Line Prip

Utgangspunktet for verket 0,07 m³ er en utforskning av begrepet plass. Ikke alle har samme forutsetning for å ta plass og begrepet kan virke inkluderende eller ekskluderende avhengig av hvordan tildelingen av plass forvaltes av den enkelte eller av fellesskapet.

Line Prip er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun bor og arbeider i Akershus. Som kunstner jobber hun med stedsspesifikke verk og romlige installasjoner. Arbeidene har en utforskende tilgang til grensene mellom utstillingssted, verk og publikum. Maktstrukturer og sosiale hierarkier er en sentral del av tematikken hun jobber med.

I 0,07 m³ tar Prip utgangspunkt i sin bakgrunn fra arbeiderklassen. Et sosialt sjikt der retten til å ta plass kan være begrenset. Gjennom klassereisen endres oppfattelsen av en selv og plassen man har i verden. På Deichman Bjørvika presenteres tre varianter av verket 0,07 m³, som på ulike vis forholder seg til retten til å ta plass. Tittelen refererer til menneskekroppens fysiske volum.

Verket er laget av rimelige materialer, som benyttes i forbindelse med manuelt arbeid. Gjennom valg av materialer kommenteres motsetningsforholdet mellom kunstnerens arbeidsforhold, som ofte preges av hardt arbeid utført med et minimum av ressurser tilgjengelig, og den store graden av forventninger og krav, som er knyttet til den kunstneriske produksjonen.

Materialer: Tørkepapir og tapetlim

Verkene vises i 1. etasje, i en nisje og rommet ut mot Anne-Cath. Vestlys Plass. Samt i en nisje i skjønnlitteratur i 2. etasje.

Ikke her. Ikke borte. (2022-23)

Foto: Deichman

Elin Reboli Melberg

Elin Reboli Melberg bor og arbeider i Stavanger. De siste 10 årene Melberg jeg beveget seg mer og mer inn i utforskningen av tekstilverk; det er lange detaljerte prosesser; ett og ett sting blir brodert og en etter en maske strikket.

Tilstedeværelsen er sentral og det analoge håndverket viktig. Hun ønsker en sårbar åpenhet i tekstilverkene sine, Arbeidene skal ikke fremstå som teknisk perfekte; hun lager bevisst hull, kan strikke med flere tråder samtidig, syr og knytter og prøver å lage en tilstedeværelse som absolutt ikke er perfekt, men som er vakker, samtidig som den kan være sår og inneholde feil.

I skulpturer, installasjoner og senere i tekstile arbeider, bearbeider Melberg minner og inntrykk fra omverdenen i skjøre og personlige verk. Den fysiske dimensjonen er sentral for erfaringen av verkene, som forholder seg aktivt til både visningsrommet og publikums opplevelse.

Materialer: Broderi, håndstrikkede elementer, sateng, plantefarget ullgarn (avokado, kochenille-lus, krapp, spinat, bjørk, juletreet vårt, kongler, marikåpe, reinfann, rabarbra, lav).

Eksperimentering med antall kok, type beising, ulik pH og temperatur gir helt ulike fargenyanser og styrke.

Verket vises i 1 etasje, rommet som ligger vendt mot Oslo S.

Siste visningsdag er 20.05

Talking plants (2020)

Foto: Øystein Thorvaldsen

Simone Hooymans

Simone Hooymans er en nederlandsk kunstner bosatt i Hardanger. Hun skaper fargerike animerte univers ut fra håndmalte akvareller, og har deltatt med disse på en rekke utstillinger og filmfestivaler.

Talking Plants er et videoverk laget spesielt til åpningen av Deichman Bjørvika. Videoinstallasjonen viser en fiktiv botanisk verden med et lydbilde satt sammen av tolv utvalgte nasjonale og internasjonale musikere. Miljøet vi møter i videoverket er også gjengitt i tapet som dekker begge sider av nisjen.

Plassering i bygget: 2. etasje

Talking plant er kjøpt inn av Oslo Kommunes Kunstsamling.

Sea Allegory (2023)

Foto: Istvan Virag/Kunstdok

Tone Bjordam

‘Sea Allegory’ er en videoinstallasjon av billedkunstner Tone Bjordam. Videoen fungerer som et abstrakt maleri i bevegelse, med kaskader av fargede pigmenter. Parallelt er det også en historie om et landskap under vann som endrer seg over tid.

Tone Bjordams kunstneriske praksis spenner over ulike medier, inkludert video, performance, fotografi, tegning, maleri, lyd og skulpturinstallasjon. Transformasjon i naturen, i samfunnet og i menneskesinnet; geologiske, klimatiske og biologiske prosesser er sentrale sider ved Tone Bjordams kunstnerskap. Hun samarbeider med forskere fra ulike vitenskapsfelt, spesielt klimaforskere og økologer, og er interessert i forundringen og fascinasjonen for naturen som ofte ligger til grunn for vitenskapen.

Bjordam har mastergrad i visuell kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Hun bor og arbeider i Nordmarka, Oslo, og har stilt ut ved mange kunstinstitusjoner i inn- og utland. Fra 15. juni til 10. november 2024 har hun separatutstilling på Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal.

Sea Allegory vises sentralt i 3. etasje.

Videoinstallasjon, lengde: 5 minutter.

Siste visningsdag er 01.09.24

Nidstang (2023)

Foto: Øystein Thorvaldsen

Håvard Kranstad og Erik Love Aronsson

I verket 'Nidstang' utforsker Håvard Kranstad og Erik Aronsson den norrøne tradisjonen med å reise nidstang – å vende en stolpe med et avhugget hestehode mot en fiende for å forbanne dem med ulykke.

Inspirert av nidstang tradisjonens underlige macho-spetakel, leker de gjennom sine respektive håndverk – Kranstad med digital jacquardveving og Aronsson med treskjæring – med det melodramatiske og overdrevne i tradisjonens karakter, ved å presentere en myk kontrast til tradisjonen, hvor to danderte og ornamenterte kjepphester heller møtes i en kjærlig sammenkomst for å nidlegge hverandre.

Håvard Kranstad er en Bergen-basert kunstner opprinnelig fra Nesodden. Kranstad har en MA-grad fra Kunstakademiet i Bergen og arbeider med digital jacquardvev og tegning.

Erik Aronsson er en svensk kunstner bosatt i Oslo. Han er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og arbeider med treskjæring, dukkemakeri og performance. Aronsson utforsker parallelle historieskildringer gjennom sitt kunstneriske arbeid.

Teknikk: Digital Jacquardvev og Treskjæring

Materialer: Ull, Glittertråd, Polyesterfyll, Treverk

Plassering i bygget: 3. etasje ved folkeverkstedet

Carl Deichman og Landsloven

Foto: Istvan Virag/Kunstdok

I 2024 er det 750 år siden Norge fikk sin første riksdekkende landslov. Kong Magnus Lagabøtes Landslov ble vedtatt på de fire tingene, Borgarting, Eidsivating, Gulating og Frostating i løpet av årene 1274-1276. Med Landslovjubileet som historisk bakteppe, stiller vi for første gang ut et unikt materiale fra det som var opprinnelsen til hele Oslos folkebibliotek, nemlig Carl Deichmans testamenterte bokgave fra 1780. Hele hans store bokskatt er god skjult i dette bibliotekets 5. etasje, men nå har du mulighet til å bli litt bedre kjent med mannen som ga navn

til biblioteket vårt og bøkene hans.

Denne utstillingen åpnet 5. april og står til 10. juni 2024. Utstillingen vises både i 4. og 5. etasje av biblioteket.

What happened last night (2017)

Foto: Deichman

Ihra Lill Scharning

“What Happened Last Night” tar betrakteren med på en to minutters og 42 sekunders emosjonell reise. Filmen, som gjengis som en loop med synstolking annenhver gang, utforsker et tema som for mange kan virke overdrevent eller oppsiktsvekkende.

For utenforstående kan filmens innhold virke som en overdrivelse, men for mange funksjonshemmede med utpregede kjennetegn vil opplevelsen som skildres her være altfor gjenkjennelig, nesten kjedelig i sin repeterende realitet. Selv om dette videoarbeidet er noen år gammelt, er det dessverre like relevant i dag som da det ble laget.

Da Scharning laget verket, var det ikke med en bevisst politisk agenda, selv om hun ante at lignende hendelser skjedde med andre. Det var en helt personlig uttrykksform. På den tiden var hun ikke klar over at det eksisterte en aktivistbevegelse bestående av funksjonshemmede og allierte som jobber for å endre holdningene som fører til at slike hendelser fortsatt forekommer.

Videoen er presentert på engelsk med tilhørende engelsk synstolking og er tekstet på norsk. Gjennom denne kombinasjonen av visuelle og språklige elementer formidler “What Happened Last Night” en viktig og tidløs historie som utfordrer betrakterens perspektiv på funksjonshemmedes opplevelser.

Videoen vises i loop med egelsk tale og norsk tekst. Annenhver visning er synstolket på engelsk. Lengde 2min 42 sek.

Siste visningsdag er 27.05

Balloon Mayhem (2017-2023)

Foto: Tor S. Ulstein/Kunstdok

Jan Hakon Erichsen

Utgangspunktet for arbeidene til Jan Hakon Erichsen er små impulser fra hverdagslivet som bearbeides gjennom dempet aggresjon, sort humor og slapstick. Dette utforsker han i korte performancebaserte videoklipp. Et tilbakevendende tema for Erichsen er å sprekke ballonger. «Balloon Mayhem 2017-2023», som vises på Deichman, er en kompilasjon av alle videoer han har laget de siste seks årene med dette temaet.

Erichsen har lenge jobbet aktivt mot sosiale medier som visningsarena med stor gjennomslagskraft. Arbeidene hans går ofte viralt og den mest sette ballongvideoen har over 98 millioner visninger.

Erichsen er utdannet ved KHIO og bor og jobber i Oslo. Arbeidene hans er blitt vist på en rekke gallerier og instutisjoner i inn- og utland.

Prosjektet kan følges videre på www.instagram @janerichsen og @janhakonerichsen

Siste visningsdag er 27.05

Lengsel (2011-23)

Foto: Tor S. Ulstein/Kunstdok

Parichehr Taheri

Parichehr Taheri er en samfunnsengasjert og allsidig kunstner, med utdannelse som tekstilkunstner fra KHiO. I sine kunstverk beveger Taheri seg mellom tid og rom, og hun er opptatt av å skape et poetisk uttrykk som setter søkelys på menneskelige relasjoner. Hennes verk er sterkt preget av egne erfaringer fra oppveksten i Iran og det nye hjemmet hun har skapt seg her i Norge.

I Deichman Bjørvika viser Taheri to tekstilverk, "Lengsel" fra 2012 og "Gylne øyeblikk" fra 2022. "Lengsel" har ikke vært vist siden det første gang ble utstilt i 2012, og har siden den tid vært bortgjemt i en koffert helt til det ble åpnet og tatt frem igjen under åpningen av utstillingen i november 2023, verket er skjørt og tekstilet kan forvitre og falle fra hverandre under utstillingsperioden. "Gylne Øyeblikk" er laget spesielt til utstillingen på Deichman, og består av en rekke brev mellom kunstneren og familie og venner i Iran, brevene er sydd inn i en silkeduk. Begge verk følges av et poetisk tekst skrevet av kunstneren.

Materiale: brev, silkeorganza,duk, kaffe, vin, perler, broderigarn

Teltduk,svulmepasta, tekstilmaling.

Sammen med verkene til Taheri vises to filmer av fotograf Javad Parsa som tar for seg eksiliraneres situasjon. Begge verkene vises i 4. etasje, i området ut mot Dronning Eufemias Gate.

Siste visningsdag er 13.06

Javad M. Parsa

Foto: Deichman

"Iranian in California" og "Sadaf Kahdem"

Javad Moghimi Parsa er iransk fotojournalist og fotograf. Han kom til Norge i 2010 etter å ha måtte flyte fra Iran året tidligere på grunn av hans arbeid som fotograf. Parsa har helt siden han forlot Iran dokumentert og formidlet historier om eksiliranere fra hele verden, og to av disse filmene fra Frankrike og USA vises nå i Deichman Bjørvika.

Parsa mottok i 2023 prisen Årets bilde for fotografiet Kvinne, liv, frihet, som av juryen ble beskrevet som «et ikonisk bilde som peker mot fremtiden».

Filmene Iranian in California og Sadaf Kahdem vises i forbindelse med Parichehr Taheris utstilling her i 4 etasje.

Video i loop: 6 minutter samlet.

Siste visningsdag er 13.06

Kartoteket

Foto: Øystein Thorvaldsen

Deichman utstillinger

I fjerde etasje har hovedbibliotekets gamle bildearkiv fått sin plass. I kartoteket kan du selv oppdage det gamle hovedbibliotekets billedarkiv, som i tiår har vært bortgjemt på loftet på Hammersborg. Arkivet inneholder en fantastisk samling bilder med tilhørende beskrivelser bygget opp gjennom nærmere 100 år. Man kan si det utgjør et slags fysisk bildesøk på Google, utvalgt og nøye organisert av bibliotekarer gjennom flere generasjoner.

Kunstneren Rikke Sund Carlsen har satt sammen en rekke små univers som utforsker kartotekets mangfold og bredde. Universene har nå blitt en organisk del av kartoteket.

Plassering i bygget: 4. etasje

Disse bibliotekene har "Kunst og utstillinger"