Samlingen vår

Noter

Foto: Frank Michaelsen

Deichman har en samling på over 11.000 notehefter.

Du kan til enhver tid låne opptil 30 notehefter eller annet materiell. Det er gratis å låne.

Sånn bruker du biblioteket.

Hvis notene du vil låne ikke finnes på ditt lokale Deichman, kan du bestille heftet. Du velger selv hvilket Deichman-bibliotek vi skal sende det til.

Disse bibliotekene har "Noter"