Jeg skriver dette brevet...

NoraNoraDeichman
Ti inderlige brevromaner og én bonusbok.
Kjære leser, disse historiene er til deg. Men de er også til mødre, elskede, fremmede, Gud og venner. De tar for seg vidt forskjellig tematikk, og tar oss med til ulike tider og steder. Felles for dem alle er at de i stor (eller utelukkende) grad er formet som brev - og at de er gode leseopplevelser.