Streike-litteratur

Ma
MartinDeichman
Litteratur om betenkelige arbeidsforhold
Akk, arbeidslivets kvaler! Lange nattskift, timelønn under tariff, overvåking i arbeidstiden og kontorer uten vinduer; dette er bare noen av forholdene arbeidere oppigjennom har måttet tåle (se vedlegg). Om kjærlighet er den fremste kilden til inspirasjon i litteraturen, må arbeidslivet være en god nummer to, eller ti. Her finner du romaner (grafiske og tekstbaserte) som i mer eller mindre grad strider med regler i lov og forskrift! Vi er innom kjente arbeidere, fra Peter Parker til Bukowski, og en variasjon arbeidsplasser, fra en døgnåpen kiosk i Tokyo til en krabbe-skøyte i Okhotskhavet.