Lesesirkel

Foto: Erik Thallaug

Vil du ha noen å snakke med om bøkene du leser?

Deichman arrangerer lesesirkler, hvor alle deltagerne leser samme bok og så møtes for å diskutere boken.


Deichmans lesesirkler

Vi arrangerer lesesirkler for både ungdom og voksne. Kontakt ditt lokalbibliotek for å bli med eller se hvilke lesesirkler som foregår i Hva skjer-kalenderen vår.

Å starte en lesesirkel

Har du lyst til å starte en lesesirkel? Eller bare delta i en? Her finner du noen tips.

Oppstart

Snakk med venner og bekjente! Vil de lese mer og treffes litt oftere? Et ideelt antall for lesesirkelen er fra 5-8 deltakere.

Hva skal dere lese?

Lag en liste i fellesskap over bøker dere vil lese. Finn ut om dere vil konsentrere dere om for eksempel et spesielt emne, nordiske bøker, klassikere eller geografiske områder.

Husk at de nyeste bøkene ofte har ventelister på biblioteket. Biblioteket hjelper dere gjerne med forslag til bøker.

Bestill boka dere har valgt til neste samling på deichman.no/sok. Er dere heldige, har biblioteket nok eksemplarer til alle eller kan skaffe det, men bestill hver for dere. Det går trolig raskest.

Når?

Avklar tidspunkt og varighet på møtene. Avklar eventuelle retningslinjer for fravær.

Hvor?

Bli enige om et sted å møtes. Det kan være hjemme hos hverandre, på biblioteket, på en kafé, i et leid lokale, eller på et møterom på en arbeidsplass.

Retningslinjer

Vil dere ha ren lesesirkelsamtale eller rom for utenomsnakk? Vil dere spise eller drikke før, under eller etter samtalen? Avklar.

Samtalen

Vi anbefaler å ha en ordstyrer til hver samling. Ordstyreren går gjerne på omgang og kan forberede noen spørsmål til teksten.

Begynn gjerne litt forsiktig. La alle få fortelle kort om hva de synes om boka og ta gjerne utgangspunkt i dette.

Husk at: Formålet med lesesirkelen er å få beriket leseopplevelse og å dele den med andre. Ikke å komme med en «riktig» tolkning eller få fortalt alt man tenkte på da man leste.

Vi håper dere får fine samtaler og leseopplevelser!