Meråpent bibliotek

Lås deg inn på biblioteket når det passer deg best!

13 av våre 24 biblioteker er meråpne. Se hvilke nederst på siden.

De fleste av de meråpne bibliotekene er åpne fra klokken 07:00 – 22:00 alle dager. Hver dag. Hele året.

OBS: Fra 28. februar kan du kun benytte appen Oslonøkkelen for å komme inn på lokalbibliotekene våre som tilbyr meråpent. Du kan altså ikke lenger bruke bibliotekkortet til å låse deg inn. Deichman Tøyen, Bjerke, Lambertseter, Røa, Majorstuen og Stovner har allerede kun Oslonøkkelen som løsning.

Grunnen til at vi nå faser ut muligheten for å logge seg inn med bibliotekkortet er at adkomstsystemet hvor man brukte bibliotekkortet til inngang er teknisk utdatert og krever omfattende arbeid knyttet til drift og personvern. Vi har i lang tid hatt økende problemer med å holde tjenesten på beina. Etter grundige avveiinger rundt kostnader og ressurser, ble dessverre konklusjonen at det ble for dyrt å gjøre arbeidet som skulle til for å oppdatere det gamle adkomstsystemet når vi allerede hadde et parallelt system Oslonøkkelen på plass.

Last ned Oslonøkkelen på din mobil eller trykk på linkene under.

Kjenner du ikke til Oslonøkkelen? Oslonøkkelen er en app laget av Oslo kommune, som gir deg utvidet og enklere tilgang til flere av byens lokaler og tjenester.


Sånn får du tilgang til tjenesten meråpent:

Lånere over 15 år har tilgang til Meråpent.

Barn under 15 år må ha følge av foreldre eller foresatte hvis de bruker biblioteket i meråpent-tiden.

På meråpne bibliotek kan du:

  • Låne, levere, og hente materiale du har bestilt
  • Lese aviser, tidsskrifter og bøker
  • Spille spill (både dataspill og brettspill)
  • Bruke publikums-PC'er og gratis trådløst nett
  • Skanne dokumenter og sende til e-post
  • Skrive ut dokumenter
  • Jobbe eller slappe av, alene eller sammen med andre

Sikkerhet:

Du skal føle deg trygg og komfortabel når du besøker oss når biblioteket ikke er betjent. Biblioteket er derfor videoovervåket i meråpent-tiden. Dette er av hensyn til din sikkerhet og for å trygge bibliotekets inventar og utstyr.

Ved enkelte av bibliotekene er også sikkerhetsvakter til stede i deler av meråpent-tiden.

Hvis noe skjer

Opplever du utrygghet eller trakassering på biblioteket i meråpenttid? Ring vektertjenesten TOMA Security på 22 20 70 00 eller politiet på 112.

Hvis du er på Furuset, ring City Security på 22 75 15 00 eller politiet 112.