Samtale og debatt

Filosofen inviterer: Einar Øverenget og Ole Jacob Madsen om livsmestring

Velkommen til nok en samtale i serien Filosofen inviterer. Denne gangen har filosof Einar Øverenget invitert psykolog og filosof Ole Jacob Madsen til en samtale om livsmestring.

Høgskolen i Innlandet, Tor Stenersen.
Velkommen til nok en samtale i serien Filosofen inviterer. Denne gangen har filosof Einar Øverenget invitert psykolog og filosof Ole Jacob Madsen til en samtale om livsmestring.
Mandag 29. mars 2021
13:00 - 13:45
Gratis - ingen påmelding

Høsten 2020 ble folkehelse og livsmestring tatt inn i skolen som en den av Kunnskapsløftet. Dette skjer på bakgrunn av en økende bekymring for barn og unges psykiske helse og opplevelse av stress og press i skolen. Men dersom elevene har psykiske helseplager som følge av usunt prestasjonspress i skolen, skal vi ikke da endre skolen, heller enn å ruste elevene til å tåle presset bedre?

Einar Øverenget er filosof, forfatter og foredragsholder, og har en doktorgrad i filosofi fra Boston College. I 2000 var han med på å danne Humanistisk Akademi i 2000 og er i dag professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet. Han arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper, og han har også har lenge vært husfilosof i Nitimen, på God Morgen Norge, og er fast spaltist i Dagbladet Magasinet. Foredragene hans tar for seg en rekke tema og han har som mål å gjøre filosofi mer tilgjengelig.

I tillegg har han skrevet bøkene "Hannah Arendt" (2001), "Eksistens" (2003), "Å bli sin egen venn" (2004), "Lykkens filosofi" (2006), "Livets Øyeblikk" (2007), "Hemmeligheter" (2009) og barnebøkene "Sokrates og pappa" (2009) og "Sokrates og pappa tar seg tid" (2011).

Ole Jacob Madsen er en norsk psykolog og filosof som særlig har skrevet om kultur- og samfunnspsykologi. Han er professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og har tidligere vært psykolog i Øygarden Pedagogisk-psykologisk tjeneste, stipendiat ved Universitetet i Bergens Senter for vitenskapsteori og han forsvarte i desember 2011 en doktorgradsavhandling om psykologisk terapis innflytelse på samfunnet.

Madsen er også forfatter av flere bøker, som blant annet "Det er innover vi må gå" (2014), der han beskriver selvhjelpslitteraturens idealer og hvilken innflytelse disse ideene har (nevrolingvistisk programmering, kognitiv selvhjelp, mindfulness, selvledelse, selvfølelse og selvkontroll) og hvordan kommersielle, religiøse, vitenskapelige og ideologiske krefter kappes om å gi forskjellige oppskrifter på å leve et lykkelig liv.

I 2018 utgav han "Generasjon prestasjon - Hva er det som feiler oss?" om årsaker til psykiske helseplager, stress og press blant unge på 2010-tallet, og i fjor utgav han boka "Livsmestring på timeplanen", om innføringen av det tverrfaglige temaet livsmestring i de nye læreplanene i norsk skole. I boka drøfter han om psykiske helseplager blant elever lar seg løse når det gjøres til tema på skolen.

Arrangeres av Deichman Majorstuen

    Overskrift her