Samtale og debatt

Panelsamtale: Algerie, Tunisia og Marokko. Samfunn, politikk og kvinner etter 2011

De tre nord-afrikanske statene – Algerie, Marokko og Tunisia – er medlemmer av Den arabiske liga sammen med 19 andre arabiske stater. De har mange likheter. Blant annet har kvinner bedre rettigheter i disse statene enn i andre land i Midøsten. Samtidig er de tre statene påfallende ulike.

Mosaic
De tre nord-afrikanske statene – Algerie, Marokko og Tunisia – er medlemmer av Den arabiske liga sammen med 19 andre arabiske stater. De har mange likheter. Blant annet har kvinner bedre rettigheter i disse statene enn i andre land i Midøsten. Samtidig er de tre statene påfallende ulike.
Onsdag 11. des. 2019
17:30 - 19:00
Gratis - ingen påmelding

Tunisia er landet der Den arabiske våren først startet i 2010. Politiske endringer etter 2011 har gjort landet til et skjørt men stabilt demokrati. Kvinner har for eksempel kjempet seg til, og nyter, de beste sivile rettighetene i hele den arabiske verden. Marokko er et monarki der kong Mohammed VI nedstammer fra et dynasti som har styrt landet siden 1600-tallet. Etter 2004 har kongedømmet hatt en kvinnevennlig politikk innad, og kongen har eksportert religiøs pragmatisme utad. Algerie er Afrikas største land. Det er praktisk talt styrt som en ett-partistat siden 1962 under ledelse av frigjøringsbevegelsen FLN. Siden våren 2019 har det vært demonstrasjoner i gatene. Unge og eldre krever reformer i landet.

Hva er likhetene og forskjellene mellom de nord-afrikanske statene?

Hvorfor og hvordan har kvinner i disse tre muslimske landene fått bedre rettsstilling, sammenlignet med andre stater i Midtøsten?

De tre nord-afrikanske statene skiller seg markant fra de andre multi-religiøse og krigsherjede statene i Midtøsten (som Syria og Irak), så vel som de oljerike monarkiene i Gulfen (som Saudi-Arabia og Kuwait).

Få innblikk i disse tre statene i Nord-Afrika som sjeldent omtales i norsk presse!

Ragnhild Johnsrud Zorgati, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, introduserer Tunisia. Sara Merabti Elgvin, PhD-student og forskningsassistent ved Norsk utenrikspolitisk institutt, introduserer Algerie.

Rania Maktabi, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, introduserer Marokko. Introduksjonene på ca. ti minutter etterfølges av samtale under ledelse av Houmad Achour, leder for Mosaic. Det blir anledning til å stille spørsmål etter panelsamtalen.

Opplegget arrangeres i samarbeid mellom den den marokkanske venneforeningen Mosaic og Forskningsgruppen AreaS ved Høgskolen i Østfold.

Arrangeres av Mosaic og Forskningsgruppen AreaS ved Høgskolen i Østfold.