Digitale Kilder

Økolanglesing med Ida Frisch og Erland Kiøsterud

Hva sier litteraturen om det å være menneske under klimakrisa? Vi inviterer til langlesning fra to ferske bøker som har en hel del å si om akkurat det.

Publisert Fredag 26. juni 2020
Alltid tilgjengelig

Ida Frisch debuterte med romanen 'Klør' i 2018, og kom for et par uker siden ut med diktsamlingen 'Kjære Grønland', som er formet som en rekke brev til verdens største øy. Grønlandsisen smelter. Hvordan oppleves det av øya selv? Hvor er den på vei? Hva forvandler den seg til? Ligger det en lettelse i det å bli en annen? Kan forholdet mellom havet og isen sammenliknes med kjærlighet? Og ikke minst: Hvordan kan vi mennesker tenke annerledes om naturen nå som det er helt nødvendig at vi gjør det? Erland Kiøsterud er en nestor i norsk litteratur. Han debuterte 20 år gammel i 1973, og har siden gitt ut bok cirka annethvert år. Kiøsterud leser fra essaysamlingen 'Stillhetens økologi', som er en del av en serie av romaner og essaysamlinger som han kaller 'Slik det er'. Hvordan skal vi tenke og handle i møte med klimatrusselen? Hvordan kan vi se oss selv utenfra og erkjenne at den økologiske krisen vi har skapt er del av oss selv – vår egen kropp, våre tankemønstre og våre fortellinger.