Formidling til skoler

Erik Thallaug

Til deg som er lærer i Osloskolen

Vekk leseglede, interesse for litteratur og kreativitet. Alle skoleklasser er hjertelig velkomne til å besøke våre bibliotek.

Vi tilbyr aktuelle opplegg som engasjerer og begeistrer, og som passer for din klasse. Vi kan arrangere bokprat, høytlesning, omvisning og andre aktiviteter. Vi anbefaler også med glede bøker dere kan låne.

For bibliotekaren som skal møte dere kan det være nyttig å vite litt om leseferdighetene i klassen, om elevene er spesielt opptatt av et bestemt tema, om dere trenger anbefalinger knyttet til et bestemt tema eller kun til lystlesing, om det er elever med spesielle behov i klassen.

Flere av Deichmanbibliotekene tilbyr også booking av formidlingsopplegg.

Bruk booking-knappen for å reservere tid. Finner du ikke ønsket bibliotek i listen? Ta kontakt med biblioteket direkte, enten på telefon eller e-post for å avtale tid for klassebesøk.


Bibliotekkort for elevene

Når klassen din skal besøke biblioteket for å låne bøker bør alle elevene ha med sitt personlige bibliotekkort fra Deichman. På 3. trinn får alle skoleelever i Oslo tilbud om å få sitt eget bibliotekkort i forbindelse med Go’bok (et tilbud gjennom Den kulturelle skolesekken hvor klassen besøker sitt lokale Deichmanbibliotek).

Alle barn under 15 år trenger skriftlig tillatelse fra foresatte for å få opprettet bibliotekkort. Hvis du ønsker at elever i din klasse skal få bibliotekkort i forbindelse med klassebesøk gjelder følgende: 1) vi sender deg som er lærer registreringsskjema som elevene tar med hjem, 2) foresatte registrerer barnet digitalt samt fyller ut svarslipp som leveres til deg som er lærer, 3) du som er lærer tar med svarslippene til biblioteket når klassen kommer på besøk, 4) vi lager kort og deler ut i forbindelse med besøket.

Elever som er registrert fra før men har mistet bibliotekkortet sitt kan få nytt kort i forbindelse med klassebesøket.

Elever over 15 år trenger ikke underskrift fra foreldre for å få eget bibliotekkort, men må registrere seg ved å bruke ID-porten eller vise gyldig legitimasjon på biblioteket.

Bibliotekkort for læreren

Du som er lærer har mulighet til å få opprettet et bibliotekkort knyttet til skolen, som du kan bruke for å låne materiale til faglig formål. Lånetiden på dette kortet er 42 dager, mens lånetiden på privat lånekort er 28 dager. Dette kortet får du opprettet på biblioteket.