Vår samling

Atekst

Artikkelarkiv fra over 300 norske aviser og tidsskrifter.

Søk etter artikler fra de siste 10 årene i Nordens største mediearkiv.

Til bruk på biblioteket.

Mediearkivet Atekst, er Nordens største digitale nyhetsarkiv som inneholder nyheter fra trykte og digitale redaksjonelle medier, samt radio og TV. Mediearkivet inneholder kilder fra hele Norden og internasjonale medier.

I mediearkivet kan du ta ut rapporter, dele artikler og hente ut statistikk av de funnene du gjør i arkivet.


Overskrift her