Rom og utstyr

Møterom (midlertidig utilgjengelig)

Foto: Marco Heyda

Trenger du en møteplass for å skape et bedre lokalsamfunn?

NB! Av smittevernhensyn er dette tilbudet inntil videre utilgjengelig. Så snart det er trygt, vil du kunne bruke dette tilbudet igjen.

Flere av bibliotekene våre har møterom til utlån. Romstørrelse, tilgjengelig utstyr (skjerm, prosjektor o.l.) samt vilkår for utlån og utleie vil variere.

Kontakt ditt lokale Deichman-bibliotek for detaljer og for å reservere rom.

Deichman Bjørvikas møterom bookes her:


Disse bibliotekene har "Møterom (midlertidig utilgjengelig)"