Rom og utstyr

Møterom

Trenger du en møteplass for å skape et bedre lokalsamfunn?

Flere av bibliotekene våre har møterom til utlån. Romstørrelse, tilgjengelig utstyr (skjerm, prosjektor o.l.) samt vilkår for utlån og utleie vil variere.

Kontakt ditt lokale Deichman-bibliotek for detaljer og for å reservere rom.

Deichman Bjørvikas møterom bookes her:


Disse bibliotekene har "Møterom"