Слава Україні!

Fjorten poeter på fjorten dager er en gjendiktningsdugnad til støtte for Ukraina, etter et initiativ fra lokalbibliotekene i Deichman.

Hver dag klokka to i to uker har vi lagt ut en gjendiktning av en eller flere dikt av ukrainske poeter.

Du finner lenker til alle diktene under.

Dugnaden varte fra tirsdag 15. til mandag 28. mars.

Fjorten poeter på fjorten dager ble støttet av Fritt ord.


Om dugnaden

Gjendiktningsdugnad for Ukraina er initiert og blir drevet av lokalbibliotekene på Deichman, men uten gode hjelpere hadde vi ikke fått dette til.

Vi vil takke forfatterne og gjendikterne som har stilt sine tekster til disposisjon; Mikael Nydahl som har gitt oss tilgang til tekstene fra et lignende initiativ i Sverige; Litteratur på Blå som arrangerte en støtteopplesning 7. mars; Henning Bergsvåg som har videreformidlet gjendiktninger som ble lest opp under en støtteopplesning på Cafe Opera i Bergen 9. mars; og ikke minst Marina Hobbel som i tillegg til å oversette har ytt uvurderlig språklig hjelp.

Vi vil også rette en takk til alle som deler disse diktene.

Слава Україні!